Sơ đồ đường đi

Hoa lan Thùy Anh – Vĩnh Long

Địa chỉ: 337 Phó Cơ Điều Phường 3 TP. Vĩnh Long
Địa chỉ vườn:Phước Bình – Lộc Hòa – Long Hồ – Vĩnh Long
Điện thoại: 0907.712.529 – 0939.512.529
Email: thuyanhorchidvl@gmail.com
Facebook: Tuấn Anh Trương
Zalo: 0939.512.529