Thể loại: Mokara

Mokara

Hoa Lan THÙY ANH : Chuyên cung cấp các loại hoa lan, chai mô, cây giống và các loại lan rừng trồng thuần.

ĐC: 337 Phó Cơ Điều, F.3, Tp. Vĩnh Long. 

ĐT: 0907712529 hoặc 0939512529 Gặp Tuấn Anh.

mokara vang anhmokara_walter oumaemokara chitti spot

mokara 10   mokara 12  mokara 7  mokara 4

mokara 5  mokara 8  mokara 6mokara1

mokaramokara 3  mokara 11  mokara2